Cleanroom realisatie

Cleanroom Combination Group realiseert uiteenlopende cleanroom projecten, zowel in renovatie als nieuwbouw. Onze eigen medewerkers en vaste bouwpartners hebben jarenlange ervaring, beschikken over een VCCN-certificaat en zijn bekend met de eisen die aan het werken in deze hoogwaardige omgevingen worden gesteld.

De realisatie van cleanrooms en geclassificeerde ruimtes kenmerkt zich door het samenkomen van veel disciplines. Binnen dit traject dient iedere partij zich aan de afspraken te houden die maatgevend zijn voor het uiteindelijke resultaat. Van belang zijn aspecten als het stipt volgen van de planning, het tijdig bijsturen bij afwijkingen, schoon werken en niet eten en drinken op de bouw. Sluitprocedures en kwaliteitscontroles voorkomen dat achteraf wanden en/of plafonds geopend moeten worden.