Advisering

De kwaliteit en functionaliteit van een cleanroom worden in grote mate bepaald tijdens de ontwerpfase (VO/DO). Door het duidelijk vastleggen van de manier van werken, goederen- en personenstroom kan een optimale faciliteit worden ontworpen.
Voorafgaand aan het definitief ontwerp stemt Cleanroom Combination Group gezamenlijk met opdrachtgever en adviseur de materialisatie en detaillering af op desinfectie methodiek, integratie van techniek / componenten en activiteiten. Met deze stap wordt voorkomen dat na de vaststelling van het definitief ontwerp er nog wijzigingen of aanpassingen plaatsvinden die tot vertraging of extra kosten leiden.

Onderscheidend vermogen

Cleanrooms bouwen is specialistenwerk

Vanaf de engineerings- en detailleringsfase moet een project in één keer goed uitgevoerd worden. Afhankelijk van de functie van de cleanroom definiëren wij de juiste materialen en worden details afgestemd, waarna – in nauw overleg met de klant – de inrichting wordt bepaald. De classificatie, toepassing en functionaliteit van een cleanroom bepalen onder andere het type wand en plafond, waarbij het gebruik van desinfectanten zoals VHP, 70% alcohol en chloor extra eisen aan de bouwmaterialen stelt.
Belangrijk aspect is het welzijn van de gebruikers. Door al in de ontwerpfase rekening te houden met o.a. kleurgebruik, lichtinval en akoestiek, is een steriele ruimte niet alleen functioneel maar ook aangenaam voor haar gebruikers.

Proces bepaalt de kwaliteit

Cleanroom bouw volgens ISO-procedures

Onze cleanrooms voldoen aan alle geldende normen en eisen, zoals GMP(z), CGMP conform FDA, ISO-NEN 14644 en 14698, Groep 2 NEN-1010 elektrische classificatie, WIP-richtlijnen, WHO Biosafety Manual Laboratory. Er wordt gewerkt conform GMP richtlijnen en volgens de richtlijn radionuclidenlaboratoria.