Project management

Na goedkeuring van tekenwerk en engineering, start de realisatie. Goede samenwerking binnen het bouwteam is essentieel.
Dit kenmerkt zich door duidelijke communicatie, goede demarcatie en een afgestemde planning. Het projectteam van CCG onderscheidt zich door proactieve betrokkenheid bij alle disciplines en een oplossingsgerichte aanpak.
Door het managen van informatiestromen en het sturen op klantverwachting, wordt een succesvol project gerealiseerd.
Regelmatige kwaliteitscontroles maken een oplevering zonder restpunten mogelijk.
Financiële bewaking van het bouwtraject is een wezenlijk onderdeel van het proces.
Door vooraf klantwensen en -eisen goed in kaart te brengen, kan een project binnen budget en planning gerealiseerd worden.