Laboratoria

Klik hier voor referenties

ML2/3 lab

Laboratorium met flexibele inrichting

ML2/3 laboratoria zijn onderzoekslaboratoria waar gewerkt wordt met organismen met een verhoogd risico voor gezondheid en milieu. De bouwkundige voorschriften zijn omschreven in bijlage 4 van het reglement GGO. Door de snelle ontwikkelingen in onderzoeksvormen moeten ML2/3 laboratoria eenvoudig aanpasbaar zijn.

BSL3 lab

Ontwerp met optimale reinigbaarheid

BSL3 faciliteiten zijn in hoge mate luchtdicht, zelfs bij hoge onder- of overdruk. De ruimtes en de daarin verwerkte materialen zijn bestand tegen regelmatige desinfectie met bijvoorbeeld waterstofperoxide (VHP), chloor of alcohol. De bouwkundige structuur is bestand tegen hoge piekbelasting in de luchtdruk. De BSL3 faciliteiten van Cleanroom Combination Group voldoen aan de richtlijnen in bijlage 4 van het reglement GGO.

Hotlab

Hotlab ontwerp volgens GMP richtlijnen

In een hotlab wordt radioactieve stof aan een niet radioactieve stof gekoppeld. De producten die in het Hotlab worden gemaakt of verwerkt, worden aan een patiënt toegediend. Dit betekent dat volgens GMP richtlijnen gewerkt moet worden en volgens de richtlijn radionuclide laboratoria (1994 van VROM).

IVF/PGD lab

Voldoet aan de hoogste standaard

Laboratorium ten behoeve van de diagnose en de behandeling van vruchtbaarheidsproblemen.
(IVF: in vitro fertilisatie – PGD: pre-implantatie genetische diagnostiek)