Zorg

Klik hier voor referenties

Operatiekamers

Hoogwaardig, functioneel, flexibel en optimaal te reinigen

Aan operatiekamers worden hoge eisen gesteld, o.a. op het vlak van hygiëne en schoonmaakbaarheid, brand- en stralingswerendheid, geluidsreductie en luchtdichtheid.

Al in een vroeg stadium wordt CCG bij OK-projecten betrokken, om mee te denken over de realisatie en om te komen tot
een optimaal ontwerp. Kwalitatief hoogwaardig, functioneel, conform alle normeringen en binnen het gestelde budget.

Van de wanden, vloerafwerking en plafonds tot en met de deuren, ramen en inrichtingselementen zoals PC-kasten, beeldscherm nissen, doorgeefkasten en warmhoud-lades. In een Revit-model wordende bouwkundige elementen en installatietechniek tot in detail afgestemd.

Bereidingsapotheken

Voldoen aan zeer strikte cleanroom specificaties

Bereidingsapotheken produceren hun medicamenten volgens zeer strikte procedures. De productie vindt plaats in cleanrooms met een ISO-classificatie. Bij het ontwerp en de realisatie van een bereidingsapotheek worden zeer hoge eisen gesteld aan de luchtdichtheid en reinigbaarheid, evenals aan logistiek en toegankelijkheid.

CSA’s

Chemische, fysische en microbiologische veiligheid van hulpmiddelen gegarandeerd

De werkwijze op de CSA stelt specifieke eisen aan de logistiek, luchthuishouding en bouwwijze. In de ruimte voor inpakken, ontladen en opslaan moet de luchtkwaliteit minimaal overeenkomen met ISO klasse 8.  Naast de luchthuishouding stelt dit
ook eisen aan de bouwkundige kwaliteit van wanden, vloeren en plafonds.

Hotlabs

Hotlab ontwerp volgens GMP richtlijnen

In een hotlab wordt radioactieve stof aan een niet radioactieve stof gekoppeld. De producten die in het hotlab worden gemaakt of verwerkt, worden aan een patiënt toegediend. Dit betekent dat volgens GMP richtlijnen gewerkt moet worden en volgens de richtlijn radionuclidenlaboratoria.