Zorg

Klik hier voor referenties

Operatiekamers

Hoogwaardig, functioneel, flexibel en optimaal te reinigen

Voor operatiekamers gelden strenge eisen zoals hygiëne, schoonmaakbaarheid, brandveiligheid, stralingsbescherming, geluidsreductie en luchtdichtheid. CCG-specialisten sluiten zich vroegtijdig aan bij projectteams om samen te werken aan een ontwerp dat hoogwaardig, functioneel is en aan alle normen voldoet, binnen het budget. Zij richten zich op elk detail, van wanden en vloeren tot deuren, ramen en inrichtingselementen zoals PC-kasten en beeldscherm nissen, en stemmen deze nauwgezet af in een Revit-model.

Bereidingsapotheken

Voldoen aan zeer strikte cleanroom specificaties

In bereidingsapotheken, waar men medicijnen produceert in cleanrooms die aan strenge ISO-classificaties moeten voldoen, spelen luchtdichtheid en reinigbaarheid een hoofdrol. Daarnaast zijn een efficiënte logistiek en goede toegankelijkheid essentieel. CCG zet zich in om vanaf het ontwerp tot de realisatie aan deze hoge standaarden te voldoen.

CSA’s

Chemische, fysische en microbiologische veiligheid van hulpmiddelen gegarandeerd

Op Centrale Sterilisatie Afdelingen (CSA’s) ligt de focus op het waarborgen van chemische, fysische en microbiologische veiligheid van hulpmiddelen. Specifieke eisen voor de logistiek, luchtkwaliteit en bouw staan hier centraal, waarbij de luchtkwaliteit ten minste ISO klasse 8 moet bereiken. De bouwkundige kwaliteit van de wanden, vloeren en plafonds krijgt hierbij bijzondere aandacht.

Hotlabs

Hotlab ontwerp volgens GMP richtlijnen

In hotlabs, waar men radioactieve stoffen aan niet-radioactieve stoffen koppelt, staat het werken volgens GMP richtlijnen voorop. De veiligheid van patiënten heeft de hoogste prioriteit, wat een zorgvuldig geplande ontwerp- en uitvoeringsstrategie vereist, in lijn met de richtlijnen voor radionuclidenlaboratoria. CCG committeert zich aan het voldoen aan deze strenge eisen, van het ontwerp tot de realisatie.