Productlijn RFC products opgenomen in pakket CCG

De productlijnen van RFC Products en Cleanroom Combination Group zijn dermate complementair dat besloten is om deze samen te voegen. Zie https://www.cleanroomcg.com/producten/